ANNA EKSTRÖM GUSÉN
- HÄLSOCOACH OCH LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA

Ekans hälsa - ett hälsoföretag

Företaget Ekans Hälsa är ett privat företag som drivs av Anna Ekström Gusén och ligger mitt i Mälardalen, Enköping. Vi vänder oss både mot företag och privatpersoner.

Vi hjälper dig att genomföra en livsstilsförändring, där jag som utbildad hälsocoach guidar er genom hela processen. Ekans Hälsa kommer att utifrån din livsstil förändra dina vanor och vara som ett stöd under hela processen. Detta är ett långsiktigt arbete som noggrant övervakas tills vi kommit fram till vårt mål. Ekans Hälsa kommer att hälsocoacha dig på din hemmplan, då det är där som livsstilsförändringen måste ske.

Syfte

Företaget Ekans Hälsas syfte är att ligga ett steg före andra vårdinstanser. Framförallt handlar det om att motivera och vägleda dig att genomföra en livsstilsförändring, som du sedan ska kunna fullfölja i och med en ny, sundare livsstil. Det handlar också om att informera dig i ett tidigt skede om ditt hälsoläge. Vi vill hälsocoacha dig till en ny och sundare vana. Målet med detta är att du i första hand genom livsstilsförändring i framtiden ska slippa medicinering.

Vi vill stoppa ohälsan som är kopplad till livsstilen så som övervikt, bukfetma, högt blodtryck, blodfettsrubbning, diabetes typ 2 och stress.

Anna Ekström - sjuksköterska och hälsocoach

Anna Ekström Gusén är leg. sjuksköterska sedan 2006 med inriktning på det metabola syndromet. Anna har jobbat på både avdelning och mottagning inom landstinget. Idag kombinerar hon sitt jobb inom landstinget och med sitt eget företag.

Kort om Anna:

Född: 28 juli 1983
Familj: Maken Rickard och dottern Nemi
Bor: I Enköping
Hobbies: Träning (styrketräning, långa promenader och springa), resa, djur, umgås med familj och vänner, inredning. 
Träningshistorik: Bodyfitness, hästhoppning, dans, volleyboll med mera.
Utbildning: Sjuksköterskeexamen 2006, högskolekurser (metabolasyndromet, diabetes, smärta, kost och motion i ett hälsoperspektiv) och diplomerad hälsocoach med NLP 2010. Har jobbat/jobbar på mottagning, vårdavdelning och hemsjukvård.

Namnet Ekans Hälsa

Namnet Ekans Hälsa kom till då man på landstinget förkortade de två första bokstäverna i mitt efternamn och de två första i förnamnet. Sätter man ihop Ek och An blir det Ekan. Sedan har man spunnit vidare på detta namn som resulterade i: Ekans Hälsa hälsocoachar över dig från ohälsoön till hälsoön. Med hjälp av den leg. sjuksköterskan och hälsocoachen Anna ror vi tillsammans till hälsoön med Ekans Hälsas olika tjänster.

Bakgrund

Ekans Hälsa föddes när Anna, på sin arbetsplats inom landstinget, såg fler och fler med bland annat övervikt, högt blodtryck och diabetes. Utanför landstingets väggar ser hon också bara fler och fler människor som ökat i vikt, har fått bukfetma och äter helt fel mat. Många människor vet om sin övervikt och har provat en mängd olika dieter utan några större, bestående resultat.

Vården hinner inte med

Vården har idag svårt att hinna med alla människor som verkligen behöver hjälp med sin hälsa. Det är inte förrän man får problem som man går dit och då har det redan gått för långt. Genom att tidigt förebygga problemen, vinner man både livskvalitet för den enskilde individen och spar samhället onödiga kostnader.

Det finns varken ordentligt med tid, personal eller pengar för att hjälpa alla människor med övervikt. Många människor, stora som små, gamla som unga har blivit drabbade av dagens folkohälsa som är övervikt och fetma. Det i sin tur, leder förr eller senare till diabetes, högt blodtryck och mycket annat som är kopplat till vår ohälsosamma livsstil. Många går idag på allt fler mediciner just för sin diabetes och det höga blodtrycket och antalet personer bara ökar. Samtidigt blir varje besök hos läkare och sjuksköterska kortare och kortare.

Vill förebygga och hjälpa

Anna kände att hon ville hjälpa dem som drabbats av övervikt och fetma. Genom tid, inspiration och kontinuerliga kontakter är det lättare att genomföra en livsstilsförändring.

Allt handlar inte bara om det fysiska planet utan också det psykiska planet. Det var därför hon utbildades hälsocoach med inriktning NLP. Anna har i många år haft ett brinnande intresse av kost och motion. Efter några år som sjuksköterska har hon märkt att även andra delar av hälsan som stress, alkohol, tobak, psykosociala är väldigt viktiga.

804