ANNA EKSTRÖM GUSÉN
- HÄLSOCOACH OCH LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA

Ekans Hälsokompass

Ett strukturerat program för hälsocoaching med era medarbetare inom områdena kost, aktivitet, stresshantering och sömn som ger ett tydligt resultat på bara 6-12 månader.

Ekans Hälsokompass är en unik metod som kommer visa dina medarbetare vägen att hitta rätt kost anpassad till varje individ. Kompassen är också ett träningsmönster som blir av, bra sömn, stresshantering och metoder för att planera och prioritera de anställdas hälsa.
 
Resultaten av ”Ekans Hälsokompass” varierar för varje individ beroende på vad man har som mål. 

I överlag blir resultaten ofta
 • en mycket effektiv viktminskning
 • en piggare vardag
 • att sötsuget försvinner
 • magen blir lugnare
 • muskulaturen mer uthållig. 
 • deltagarna blir friskare och troligen i mindre behov av läkemedel och dessutom mer tillfredsställda med sin kropp och sin livsstil

Exempel på upplägg
 • Projektet pågår under 6 månader.
 • Livsstilsanalys och hälsoundersökningar
  Bland annat blodprover, blodsocker, blodtryck, vikt, BMI, fettprocent, muskelprocent och visceralt fett.
 • Personlig hälsocoaching där man dygnet runt har tillgång till en coach som stöttar.
 • Inspirationsträffar löpande inom kost, träning, sömn och stress.
  T.ex. kan träffarna hållas på företaget eller genom en matshoppingrunda.
 • Tillgång till hemträningsutrustning och träning med Ekans Hälsa.
  T.ex. med gymstick, bungypump, traktordäck, hantlar, hopprep, kettlebells mm.
 • Förutsättningar till hälsoinspiratör på arbetsplatsen
  T.ex. vägledning med motiverande tävlingar, gruppträffar så att ni kan arbeta på egen hand.


Ekans Hälsas samarbete med andra hälsoföretag ger ditt företag också fler redskap, stöd och insikter som hjälper till att nå målet.

Ekans Hälsokompass visar er vägen till ett hälsosammare företag.


829