ANNA EKSTRÖM GUSÉN
- HÄLSOCOACH OCH LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA

Bakomliggande orsaker

De bakomliggande orsakerna till det i höger kolumn kan vara ärftliga faktorer som ger en större sannolikhet att bli överviktig, livsstilsfaktorer som felaktig kost och otillräcklig motion

Medicinska frågor

Blodtryck

Blodtrycket bör inte vara över 140/90 (130/80 för diabetiker) . Ett förhöjt blodtryck betyder att trycket i blodkärlen är för högt och det blir då jobbigare för hjärtat att arbeta.

Att ha högtblodtryck under längre tid kan öka risken för stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, ge försämrad blodcirkulation i benen, så kallad fönstertittarsjuka samt njursvikt. Har man väl fått högt blodtryck är tillståndet oftast livslångt. Symtomen kan vara olika från person till person men den vanligaste är huvudvärk. Många vet inte om att dem har ett för högt blodtryck. Därför är det bra att man då och då kontrollera sitt blodtryck.

Bukfetma

Bör inte överskrida 88 cm (kvinnor) respektive 102 cm (män) då det annars kan ge ökad risk för fetmarrelaterade komplikationer.

Övervikt/fetma

Gränsen för det går när bland annat BMI (body mass index) ligger över 25 respektive 30. (vikt/(längden x längden).

Högt blodsocker

Man bör ligga mellan 4-5 mmol. Direkt efter måltid bör de inte överskrida 10 mmol. Symtomen vid högt blodsocker kan vara törst, kissar mycket, trötthet, illamående, buksmärta, synrubbningar och viktnedgång.

Blodfetter

som triglycerider bör inte överskrida 1.7mmol. Det goda HDL bör inte vara mindre än 1.3 (kvinnor) respektive 1 (män). Total kolesterol är ett prov som verkligen diskuteras flitigt idag. Den gamla gränsen som man också idag går efter är att värdet bör ligga under 5.0. Enligt mig och andra insatta forskare och läkare är detta värde väldigt lågt lagt och att det inte bara handlar om totalkolesterol. Man bör titta mer på apo-kvoten och titta noggrant på HDL och LDL istället. Det finns ingen direkt symtom för blodfettsrubbningar.

De bakomliggande orsakerna till det ovan kan vara ärftlig faktor som ger en större sannolikhet att bli överviktig, livsstilsfaktorer som felaktig kost och otillräcklig motion bestämmer.

Bakomliggande orsaker

De bakomliggande orsakerna kan vara ärftliga faktorer som ger en större sannolikhet att bli överviktig, livsstilsfaktorer som felaktig kost och otillräcklig motion.

803
819